Sezone

Sezona 3

Iniciativo prevzemajo ženske. 89 % prometnih nesreč pod vplivom alkohola nameč povzročijo moški. Oblikovan koledar gole resnice z znanimi Slovenkami smo distribuirali v več kot 50 slovenskih občin.

Sezona 2

Misija se nadaljuje: v sodelovanju z manjšimi občinami za dosego velikega cilja – občinam razdeljeni paketi “prve pomoči” – paketi za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola.

Sezona 1

V prvem letu iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola vključenih več kot 12.000 deležnikov. Izpeljan celostni preventivni model v 7-ih slovenskih regijah.