HEROJI FURAJO V PIŽAMAH

Iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola

Kaj je iniciativa “Heroji furajo v pižamah”?
Je iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola, katere glavni namen je zmanjšanje števila voženj pod vplivom alkohola in zmanjšanje škodljivega pitja med mladimi, z vključitvijo vseh deležnikov za to spremembo: mladih, staršev ter lokalne skupnosti, predvsem na podeželju, kjer je možnost za nastanek prometne nesreče pod vplivom alkohola kar dvakrat večja.

Danes je razlog za vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom alkohol in četrtino teh povzročijo mladi med 18. in 29. letom starosti. Vse to so glavni izzivi iniciative, ki so nas spodbudili, da s celostnim pristopom v lokalnih okoljih spreminjamo stališča in vedenje mladih, lokalno skupnost pa opolnomočimo za sprejetje predlogov in ukrepov mladih, ki bodo pripomogli k večji prometni varnosti mladih.

Iniciativa je prejemnica nagrade

Evropske komisije za najboljšo prakso na področju prometne varnosti Excellence in Road Safety Awards ter prejemnica mnogih oglaševalskih nagrad.

AKTIVNOSTI

MODEL IZVEDBE - celostni pristop v lokalnem okolju​​

Aktivacija vseh deležnikov

V sodelovanju z mladinskimi centri, šolami ter občinami z iniciativo nagovarjamo mlade, da ne vozijo pod vplivom alkohola, hkrati pozivamo starše, da, četudi sredi noči in v pižami, poskrbijo za varen prevoz svojih otrok domov ter lokalno skupnost, da implementirajo predloge in ukrepe mladih, ki bodo pripomogli k večji prometni varnost v lokalnem okolju.

Posveti - strukturiran dialog​

Skozi strukturiran dialog na posvetih mladi s strokovnjaki in predstavniki lokalnih skupnosti prihajajo do konkretnih predlogov za izboljšanje prometne varnosti, ki se udejanjajo v akcijskih načrtih vključenih občin.

Delavnice za mlade in starše​

V lokalnem okolju izvedemo preventivne prometne delavnice za mlade ter njihove starše, ki jih izvajajo naši ambasadorji, poškodovanci v prometnih nesrečah, ki so utrpeli poškodbo hrbtenjače. Skozi svojo osebno izkušnjo mladim predajo informacije o pomembnosti varne ter odgovorne vožnje. Delavnice so interaktivne, vključujejo metode mladinskega dela ter praktični del.

Herojske vožnje​

Invalidi, poškodovani  v prometnih nesrečah, mlade varno in brezplačno vozijo z zabav domov v krajih izven večjih mest, kjer ni taksi služb ali organiziranega javnega prevoza. S tem o problematiki vožnje pod vplivom alkohola ozaveščamo na mestu potencialne nevarnosti, mladim pa omogočimo varen in brezplačen prevoz s prilagojenimi avtomobili. Želimo namreč pokazati, da je heroj vsakdo, ki, četudi sreči noči in v pižami poskrbi za varen prevoz svojih bližnjih.

HEROJSKE VOŽNJE - vključene regije​​